Stenskott

På OnWheels i Halmstad AB tar vi hand om ditt fordons glasskada på ett korrekt branschmässigt  och professionellt sätt.

Vi är utbildade att reparera och byta ut din bils rutor.

Stenskott upp till 2 cm kan repareras – även i synfältet.

Om du inte har möjlighet att ta dig till verkstaden direkt, täck omedelbart stenkollisionen med en vindrutelapp.

Dessa klistermärken kan du få genom att kontakta verkstaden. Även om det bara är en liten skada är det viktigt att snabbt komma till verkstaden.

Sprickor i bilrutor har en tendens att ”springa” och bli större om de inte repareras direkt. Således blir det mera kostsamt att reparera rutan.

Stenskott

R

Vid en skadebesiktning ingår också en besiktning om stenskott.

R

Du höjer din egen trafiksäkerhet med en bra och ohindrad utsyn.

R

Ofta betalar försäkringen kostander för att fixa till ett stenskott.

R

I vissa fall kan OnWheels betala din självrisk på ett stenskott.