Spackling / slipning

På OnWheels i Halmstad AB tar vi hand om ditt fordons skada på ett korrekt branschmässigt  och professionellt sätt.

Flera viktiga moment !

R

Att fylla rätt spackel i repor är svårt. Rätt mängd till skadan är grunden för ett perfekt resultat

R

Ytterligare ett moment är slipningen. En miss i slipningen gör att resultatet av lackeringen inte blir bra.

R

Därför har våra medarbetare fått utbildning inom spackel. Merparten av medarbetarna har mera än 8 års erfarenhet.

Speciel-Industrilackering

Utföres såklart också på vår anläggning i Halmstad.  Vi utför dock enbart speciella lackeringsjobb.

OnWheels i Halmstad AB har tidigare lackerat större ingångsdörrar till Hotel, specialdetaljer till större fastigheter med mera.

ARBETSGÅNGEN INDUSTRILACKERING

Tillsammans tar vi fram ett förslag till lackering och en prisbild. Vid större industrijobb måste vi avtala när ni lämnar av godset hos oss, sen hur vi överlämnar godset till er när vi är klara.