Medarbetare

Vår ledstjärna är:
Personalen är den viktigaste resursen. OnWheels Halmstad eftersträvar ständigt att ha en bra och systematisk arbetsmiljö. Vi anser att en bra stämning och spännande arbetsuppgifter lyfter vårt företag.

I dagsläget är vi 16 anställda på OnWheels Halmstad AB. Vi har en mycket låg personalomsättning!
Genomsnitt anställningstid är 10,4 år.
Utöver många gemensamma aktiviteter som skall styrka gemenskapen och sammanhållningen med personalen anser vi att utbildning är ett måste!
Vi investerar ständigt i personalens yrkeskunskap i syfte att leverera det bästa enligt fackbranschen till kunden.

Exempelvis har våran medarbetar dessa utbildningar:

Kemiska arbetsmiljörisker enligt AFS 2014:43

Härdplast utbildning AFS 2005:18

Kemisk lagning av plast

Svetsning av plast

Värmeriktning

Strukturering

Nya DPF-AD Blue

Modern skadereperationsteknik steg 1-5

Diagnostest EL KTS 5xx BOSCH

EL & Elektronik steg 1-2

Zertifikat DIN EN 9001:2000

Reservdelar steg 1-2.

CABAS

CABAS Plan 

KSV-Process Plast

Köldmedel och fluorerade växthusgaser C 1210+ C 17390 båda Kategori V

Bilforums kravmiljö och kvalitet av bilplastdetaljer

Plastreparatörer

Lack

Färglära

STANDOX: Coloristik

Aluminium ytriktning

Systematisk arbetsmiljö

Certifikat Återvinning av smörjolja / Hydraulolja

Bilskrotare

Servicerådgivare och rutiner

Köldmedelsintyg

Certificerad Teknisk Expert